wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

Uczestnicy projektu

Grupy docelowe:

1) użytkownicy:  to instytucje i ich kadra w całym kraju:

  1. a) instytucje kształcenia i/lub szkolenia zawodowego odbiorców docelowych (m.in. szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, CKU, CKP, KOWEZ, i inne), które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania;
  2. b) instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego dla odbiorców docelowych (m.in. Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PUP, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Agencje Poradnictwa Zawodowego, OHP, i inne, które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania;

2) odbiorcy docelowi (kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne: uczniowie/absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu, tzw. „młodzież NEET”).