wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Kontakt

EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego
ul. Rynek 21
30-200 Dębica

Biura Projektu i adres korespondencyjny:

ul. Rynek 21
30-200 Dębica

                   Al. Armii Krajowej 80
                  35-307 Rzeszów


Kontakt:
tel. 668 837 926